Ταινίες διαφόρων εργασιών-αεροστόπ. Εξαιρετικής ποιότητας επώνυμες μονωτικές ταινίες, χαρτοταινίες, συσκευασίας, οδοποιίας, αυτοκόλλητες, αεροστόπ. Ιδανικες και κατάλληλες για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.