Γάντια Latex-PVC-Πλεκτά. Εξαιρετικής ποιότητας, αξιόπιστα γάντια PVC και Πλεκτά, κατάλληλα  εργασία επαγγελματικής και ερασιτεχνικήε χρήσης.