Προφίλ Αλουμινίου & Εξαρτήματα. Μεγάλη ποικιλία σε προφίλ αλουμινίου, γωνιές, σωλήνες. Κατάλληλα για επαγγελματική και ερασιτεχνική χήση.