Σετ μύτες δραπάνου διάφορες. Εξαιρετικής ποιόητας επώνυμα, αξιόπιστα,  προϊόντα, κατάλληλα για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.