Σκάλες-Σκαλοσκαμπό. Εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, κατάλληλα για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εργασίες.