Ρόδες διάφορες. Μεγάλη ποικιλία από ρόδες βιομηχανικές, γραφίων, περιστρεφόμενες ή απλές με φρένο ή χωρίς. Κατάλληλα για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.