Τρίποδο-Βίντζι. Εξαιρετικά αξιόπιστα προϊόντα, κατάλληλα για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.