Σχοινιά Πρόσδεσης. Ποικιλία σε σχοινιά πρόσδεσης, ισχυρά, ανθεκτικά και αξιόπιστα, κατάλληλες για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.