Μάσκες Μισού Προσώπου. Πλήρης σειρά από μάσκες προστασίας μισού προσώπου, με φίλτρα για εργασίες σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους.